Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_post_meta ›

Od4.9.8
Przestarzałyn/a
unregister_post_meta ( $post_type, $meta_key )
Parametry: (2)
  • (string) $post_type Post type the meta key is currently registered for. Pass an empty string if the meta key is registered across all existing post types.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key The meta key to unregister.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True on success, false if the meta key was not previously registered.
Zdefiniowane na:
Codex:

Unregisters a meta key for posts.Źródło

function unregister_post_meta( $post_type, $meta_key ) {
	return unregister_meta_key( 'post', $meta_key, $post_type );
}