Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_term_meta ›

Od4.9.8
Przestarzałyn/a
unregister_term_meta ( $taxonomy, $meta_key )
Parametry: (2)
  • (string) $taxonomy Taxonomy the meta key is currently registered for. Pass an empty string if the meta key is registered across all existing taxonomies.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key The meta key to unregister.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True on success, false if the meta key was not previously registered.
Zdefiniowane na:
Codex:

Unregisters a meta key for terms.Źródło

function unregister_term_meta( $taxonomy, $meta_key ) {
	return unregister_meta_key( 'term', $meta_key, $taxonomy );
}