Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregister_meta_key ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
unregister_meta_key ( $object_type, $meta_key, $object_subtype = '' )
Parametry: (3)
 • (string) $object_type The type of object.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key The meta key.
  Wymagane: Tak
 • (string) $object_subtype Optional. The subtype of the object type.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (bool) True if successful. False if the meta key was not registered.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.9.8

Unregisters a meta key from the list of registered keys.Źródło

function unregister_meta_key( $object_type, $meta_key, $object_subtype = '' ) {
	global $wp_meta_keys;

	if ( ! registered_meta_key_exists( $object_type, $meta_key, $object_subtype ) ) {
		return false;
	}

	$args = $wp_meta_keys[ $object_type ][ $object_subtype ][ $meta_key ];

	if ( isset( $args['sanitize_callback'] ) && is_callable( $args['sanitize_callback'] ) ) {
		if ( ! empty( $object_subtype ) ) {
			remove_filter( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}_for_{$object_subtype}", $args['sanitize_callback'] );
		} else {
			remove_filter( "sanitize_{$object_type}_meta_{$meta_key}", $args['sanitize_callback'] );
		}
	}

	if ( isset( $args['auth_callback'] ) && is_callable( $args['auth_callback'] ) ) {
		if ( ! empty( $object_subtype ) ) {
			remove_filter( "auth_{$object_type}_meta_{$meta_key}_for_{$object_subtype}", $args['auth_callback'] );
		} else {
			remove_filter( "auth_{$object_type}_meta_{$meta_key}", $args['auth_callback'] );
		}
	}

	unset( $wp_meta_keys[ $object_type ][ $object_subtype ][ $meta_key ] );

	// Do some clean up
	if ( empty( $wp_meta_keys[ $object_type ][ $object_subtype ] ) ) {
		unset( $wp_meta_keys[ $object_type ][ $object_subtype ] );
	}
	if ( empty( $wp_meta_keys[ $object_type ] ) ) {
		unset( $wp_meta_keys[ $object_type ] );
	}

	return true;
}