Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.have_posts ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
have_posts ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether current WordPress query has results to loop over.Źródło

function have_posts() {
	global $wp_query;
	return $wp_query->have_posts();
}