wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
the_post ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Iterate the post index in the loop.Źródło

function the_post() {
	global $wp_query;

	if ( ! isset( $wp_query ) ) {
		return;
	}

	$wp_query->the_post();
}