Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
the_post ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Iterate the post index in the loop.Źródło

function the_post() {
	global $wp_query;
	$wp_query->the_post();
}