Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.write_post ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
write_post ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (int|null)
Zdefiniowane na:
Codex:

Calls wp_write_post() and handles the errors.Źródło

function write_post() {
	$result = wp_write_post();
	if ( is_wp_error( $result ) ) {
		wp_die( $result->get_error_message() );
	} else {
		return $result;
	}
}