Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_remote_post ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
wp_remote_post ( $url, $args = array() )
Parametry: (2)
  • (string) $url Site URL to retrieve.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Optional. Request arguments. Default empty array.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Zobacz:
Powrót:
  • (WP_Error|array) The response or WP_Error on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the raw response from the HTTP request using the POST method.Źródło

function wp_remote_post( $url, $args = array() ) {
	$http = _wp_http_get_object();
	return $http->post( $url, $args );
}