Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_users ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_users ( $args = array() )
Parametry:
 • (array) $args Optional. Arguments to retrieve users. See WP_User_Query::prepare_query(). for more information on accepted arguments.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
 • WP_User_Query
Powrót:
 • (array) List of users.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve list of users matching criteria.Źródło

function get_users( $args = array() ) {

	$args        = wp_parse_args( $args );
	$args['count_total'] = false;

	$user_search = new WP_User_Query( $args );

	return (array) $user_search->get_results();
}