wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_meta_by_id › WordPress Function

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
get_post_meta_by_id ( $mid )
Parametry:
  • (int) $mid
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (object|bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns post meta data by meta ID.Źródło

function get_post_meta_by_id( $mid ) {
	return get_metadata_by_mid( 'post', $mid );
}