Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_post_meta_by_key ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
delete_post_meta_by_key ( $post_meta_key )
Parametry:
  • (string) $post_meta_key Key to search for when deleting.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the post meta key was deleted from the database.
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes everything from post meta matching the given meta key.Źródło

function delete_post_meta_by_key( $post_meta_key ) {
	return delete_metadata( 'post', null, $post_meta_key, '', true );
}