Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_site_meta_by_key ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
delete_site_meta_by_key ( $meta_key )
Parametry:
  • (string) $meta_key Metadata key to search for when deleting.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the site meta key was deleted from the database.
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes everything from site meta matching meta key.Źródło

function delete_site_meta_by_key( $meta_key ) {
	return delete_metadata( 'blog', null, $meta_key, '', true );
}