wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_most_active_blogs › WordPress Function

Od
Przestarzały3.0.0
get_most_active_blogs ( $num = 10, $display = true )
Parametry: (2)
 • (int) $num Optional. Number of activate blogs to retrieve. Default 10.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 10
 • (bool) $display Optional. Whether or not to display the most active blogs list. Default true.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: true
Powrót:
 • (array) List of "most active" sites.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • MU

Deprecated functionality to retrieve a list of the most active sites.Źródło

function get_most_active_blogs( $num = 10, $display = true ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );

	$blogs = get_blog_list( 0, 'all', false ); // $blog_id -> $details
	if ( is_array( $blogs ) ) {
		reset( $blogs );
		$most_active = array();
		$blog_list = array();
		foreach ( (array) $blogs as $key => $details ) {
			$most_active[ $details['blog_id'] ] = $details['postcount'];
			$blog_list[ $details['blog_id'] ] = $details; // array_slice() removes keys!
		}
		arsort( $most_active );
		reset( $most_active );
		$t = array();
		foreach ( (array) $most_active as $key => $details ) {
			$t[ $key ] = $blog_list[ $key ];
		}
		unset( $most_active );
		$most_active = $t;
	}

	if ( $display ) {
		if ( is_array( $most_active ) ) {
			reset( $most_active );
			foreach ( (array) $most_active as $key => $details ) {
				$url = esc_url('http://' . $details['domain'] . $details['path']);
				echo '<li>' . $details['postcount'] . " <a href='$url'>$url</a></li>";
			}
		}
	}
	return array_slice( $most_active, 0, $num );
}