Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.redirect_post_location ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'redirect_post_location', $location, $post_id )
Parametry: (2)
  • (string) $location The destination URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post redirect destination URL.

Źródło

wp_redirect( apply_filters( 'redirect_post_location', $location, $post_id ) );