Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.redirect_term_location ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'redirect_term_location', $location, $tax )
Parametry: (2)
  • (string) $location The destination URL.
    Wymagane: Tak
  • (object) $tax The taxonomy object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the taxonomy redirect destination URL.

Źródło

wp_redirect( apply_filters( 'redirect_term_location', $location, $tax ) );