Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_redirect_status ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_redirect_status', $status, $location )
Parametry: (2)
  • (int) $status The HTTP response status code to use.
    Wymagane: Tak
  • (string) $location The path or URL to redirect to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the redirect HTTP response status code to use.

Źródło

$status = apply_filters( 'wp_redirect_status', $status, $location );