Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_privacy_statuses ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
_wp_privacy_statuses ( Brak parametrów )
Dostęp:
 • private
Powrót:
 • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Return statuses for privacy requests.Źródło

function _wp_privacy_statuses() {
	return array(
		'request-pending'  => __( 'Pending' ),   // Pending confirmation from user.
		'request-confirmed' => __( 'Confirmed' ),  // User has confirmed the action.
		'request-failed'  => __( 'Failed' ),    // User failed to confirm the action.
		'request-completed' => __( 'Completed' ),  // Admin has handled the request.
	);
}