Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_privacy_completed_request ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
_wp_privacy_completed_request ( $request_id )
Dostęp:
 • private
Parametry:
 • (int) $request_id Request ID.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (int|WP_Error) $request Request ID on success or WP_Error.
Zdefiniowane na:
Codex:

Marks a request as completed by the admin and logs the current timestamp.Źródło

function _wp_privacy_completed_request( $request_id ) {
	$request_id  = absint( $request_id );
	$request_data = wp_get_user_request_data( $request_id );

	if ( ! $request_data ) {
		return new WP_Error( 'privacy_request_error', __( 'Invalid request.' ) );
	}

	update_post_meta( $request_id, '_wp_user_request_completed_timestamp', time() );

	$request = wp_update_post(
		array(
			'ID'     => $request_id,
			'post_status' => 'request-completed',
		)
	);

	return $request;
}