wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_xml_request › WordPress Function

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_is_xml_request ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if `Accepts` or `Content-Type` headers contain `text/xml` or one of the related MIME types. False otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks whether current request is an XML request, or is expecting an XML response.Źródło

function wp_is_xml_request() {
	$accepted = array(
		'text/xml',
		'application/rss+xml',
		'application/atom+xml',
		'application/rdf+xml',
		'text/xml+oembed',
		'application/xml+oembed',
	);

	if ( isset( $_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ) ) {
		foreach ( $accepted as $type ) {
			if ( str_contains( $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], $type ) ) {
				return true;
			}
		}
	}

	if ( isset( $_SERVER['CONTENT_TYPE'] ) && in_array( $_SERVER['CONTENT_TYPE'], $accepted, true ) ) {
		return true;
	}

	return false;
}