Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_json_request ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
wp_is_json_request ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if Accepts or Content-Type headers contain application/json, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks whether current request is a JSON request, or is expecting a JSON response.Źródło

function wp_is_json_request() {

	if ( isset( $_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ) && false !== strpos( $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], 'application/json' ) ) {
		return true;
	}

	if ( isset( $_SERVER['CONTENT_TYPE'] ) && 'application/json' === $_SERVER['CONTENT_TYPE'] ) {
		return true;
	}

	return false;

}