Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_privacy_action_request_types ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
_wp_privacy_action_request_types ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (array) List of core privacy action types.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get all user privacy request types.Źródło

function _wp_privacy_action_request_types() {
	return array(
		'export_personal_data',
		'remove_personal_data',
	);
}