Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_page_statuses ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_page_statuses ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of page statuses.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve all of the WordPress support page statuses.

Pages have a limited set of valid status values, this provides the post_status values and descriptions.Źródło

function get_page_statuses() {
	$status = array(
		'draft'   => __( 'Draft' ),
		'private' => __( 'Private' ),
		'publish' => __( 'Published' ),
	);

	return $status;
}