Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_all_post_type_supports ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
get_all_post_type_supports ( $post_type )
Parametry:
  • (string) $post_type The post type.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Post type supports list.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get all the post type featuresŹródło

function get_all_post_type_supports( $post_type ) {
	global $_wp_post_type_features;

	if ( isset( $_wp_post_type_features[ $post_type ] ) ) {
		return $_wp_post_type_features[ $post_type ];
	}

	return array();
}