Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_post_type_support ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
remove_post_type_support ( $post_type, $feature )
Parametry: (2)
  • (string) $post_type The post type for which to remove the feature.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feature The feature being removed.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove support for a feature from a post type.Źródło

function remove_post_type_support( $post_type, $feature ) {
	global $_wp_post_type_features;

	unset( $_wp_post_type_features[ $post_type ][ $feature ] );
}