Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_stylesheet ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_stylesheet ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Stylesheet name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve name of the current stylesheet.

The theme name that the administrator has currently set the front end theme as.

For all intents and purposes, the template name and the stylesheet name are going to be the same for most cases.Źródło

function get_stylesheet() {
	/**
	 * Filters the name of current stylesheet.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $stylesheet Name of the current stylesheet.
	 */
	return apply_filters( 'stylesheet', get_option( 'stylesheet' ) );
}