wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_stylesheet › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_stylesheet ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Stylesheet name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves name of the current stylesheet.

The theme name that is currently set as the front end theme. For all intents and purposes, the template name and the stylesheet name are going to be the same for most cases.


Źródło

function get_stylesheet() {
	/**
	 * Filters the name of current stylesheet.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $stylesheet Name of the current stylesheet.
	 */
	return apply_filters( 'stylesheet', get_option( 'stylesheet' ) );
}