Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.locale_stylesheet ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
locale_stylesheet ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display localized stylesheet link element.Źródło

function locale_stylesheet() {
	$stylesheet = get_locale_stylesheet_uri();
	if ( empty( $stylesheet ) ) {
		return;
	}
	echo '<link rel="stylesheet" href="' . $stylesheet . '" type="text/css" media="screen" />';
}