Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._show_post_preview ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_show_post_preview ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the latest content for preview from the post autosave.Źródło

function _show_post_preview() {
	if ( isset( $_GET['preview_id'] ) && isset( $_GET['preview_nonce'] ) ) {
		$id = (int) $_GET['preview_id'];

		if ( false === wp_verify_nonce( $_GET['preview_nonce'], 'post_preview_' . $id ) ) {
			wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to preview drafts.' ), 403 );
		}

		add_filter( 'the_preview', '_set_preview' );
	}
}