Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_post_type_viewable ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
is_post_type_viewable ( $post_type )
Parametry:
  • (string|WP_Post_Type) $post_type Post type name or object.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the post type should be considered viewable.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.5.0
  • 4.6.0

Determines whether a post type is considered "viewable".

For built-in post types such as posts and pages, the 'public' value will be evaluated. For all others, the 'publicly_queryable' value will be used.Źródło

function is_post_type_viewable( $post_type ) {
	if ( is_scalar( $post_type ) ) {
		$post_type = get_post_type_object( $post_type );
		if ( ! $post_type ) {
			return false;
		}
	}

	return $post_type->publicly_queryable || ( $post_type->_builtin && $post_type->public );
}