Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_shortcut_link ›

Od2.6.0
Przestarzały4.9.0
get_shortcut_link ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the Press This bookmarklet link.Źródło

function get_shortcut_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.9.0' );

	$link = '';

	/**
	 * Filters the Press This bookmarklet link.
	 *
	 * @since 2.6.0
	 * @deprecated 4.9.0
	 *
	 * @param string $link The Press This bookmarklet link.
	 */
	return apply_filters( 'shortcut_link', $link );
}