Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_taxonomies ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_post_taxonomies ( $post = 0 )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global $post.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (array) An array of all taxonomy names for the given post.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve all taxonomies of a post with just the names.Źródło

function get_post_taxonomies( $post = 0 ) {
	$post = get_post( $post );

	return get_object_taxonomies( $post );
}