Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.export_filters ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'export_filters' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the export filters form.

Źródło

do_action( 'export_filters' );