Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_filter_kses ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
wp_filter_kses ( $data )
Parametry:
  • (string) $data Content to filter, expected to be escaped with slashes
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Filtered content
Zdefiniowane na:
Codex:

Sanitize content with allowed HTML Kses rules.Źródło

function wp_filter_kses( $data ) {
	return addslashes( wp_kses( stripslashes( $data ), current_filter() ) );
}