Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_filter_nohtml_kses ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_filter_nohtml_kses ( $data )
Parametry:
  • (string) $data Content to strip all HTML from.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Filtered content without any HTML.
Zdefiniowane na:
Codex:

Strips all HTML from a text string.

This function expects slashed data.Źródło

function wp_filter_nohtml_kses( $data ) {
	return addslashes( wp_kses( stripslashes( $data ), 'strip' ) );
}