Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_filter_taxonomy_base ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
_wp_filter_taxonomy_base ( $base )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $base The taxonomy base that we're going to filter
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL base for taxonomies.

To remove any manually prepended /index.php/.Źródło

function _wp_filter_taxonomy_base( $base ) {
	if ( ! empty( $base ) ) {
		$base = preg_replace( '|^/index\.php/|', '', $base );
		$base = trim( $base, '/' );
	}
	return $base;
}