Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.clean_taxonomy_cache ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
clean_taxonomy_cache ( $taxonomy )
Parametry:
  • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Clean the caches for a taxonomy.Źródło

function clean_taxonomy_cache( $taxonomy ) {
	wp_cache_delete( 'all_ids', $taxonomy );
	wp_cache_delete( 'get', $taxonomy );

	// Regenerate cached hierarchy.
	delete_option( "{$taxonomy}_children" );
	_get_term_hierarchy( $taxonomy );

	/**
	 * Fires after a taxonomy's caches have been cleaned.
	 *
	 * @since 4.9.0
	 *
	 * @param string $taxonomy Taxonomy slug.
	 */
	do_action( 'clean_taxonomy_cache', $taxonomy );
}