Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_getpostcategory ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
xmlrpc_getpostcategory ( $content )
Parametry:
  • (string) $content XMLRPC XML Request content
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|array) List of categories or category name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the post category or categories from XMLRPC XML.

If the category element is not found, then the default post category will be used. The return type then would be what $post_default_category. If the category is found, then it will always be an array.Źródło

function xmlrpc_getpostcategory( $content ) {
	global $post_default_category;
	if ( preg_match( '/<category>(.+?)<\/category>/is', $content, $matchcat ) ) {
		$post_category = trim( $matchcat[1], ',' );
		$post_category = explode( ',', $post_category );
	} else {
		$post_category = $post_default_category;
	}
	return $post_category;
}