Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_space_allowed ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_space_allowed', $space_allowed )
Parametry:
  • (int) $space_allowed Upload quota in megabytes for the current blog.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the upload quota for the current site.

Źródło

return apply_filters( 'get_space_allowed', $space_allowed );