Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.file_mod_allowed ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'file_mod_allowed', ! defined( 'DISALLOW_FILE_MODS' )
Parametry: (2)
  • (bool) $file_mod_allowed Whether file modifications are allowed.
    Wymagane: Tak
  • (string) $context The usage context.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether file modifications are allowed.

Źródło

return apply_filters( 'file_mod_allowed', ! defined( 'DISALLOW_FILE_MODS' ) || ! DISALLOW_FILE_MODS, $context );