Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_file_mod_allowed ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
wp_is_file_mod_allowed ( $context )
Parametry:
  • (string) $context The usage context.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if file modification is allowed, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether file modifications are allowed.Źródło

function wp_is_file_mod_allowed( $context ) {
	/**
	 * Filters whether file modifications are allowed.
	 *
	 * @since 4.8.0
	 *
	 * @param bool   $file_mod_allowed Whether file modifications are allowed.
	 * @param string $context          The usage context.
	 */
	return apply_filters( 'file_mod_allowed', ! defined( 'DISALLOW_FILE_MODS' ) || ! DISALLOW_FILE_MODS, $context );
}