Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_is_recovery_mode ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_is_recovery_mode ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Is WordPress in Recovery Mode.

In this mode, plugins or themes that cause WSODs will be paused.Źródło

function wp_is_recovery_mode() {
	return wp_recovery_mode()->is_active();
}