wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_recovery_mode › WordPress Function

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_recovery_mode ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Recovery_Mode)
Zdefiniowane na:
Codex:

Access the WordPress Recovery Mode instance.Źródło

function wp_recovery_mode() {
	static $wp_recovery_mode;

	if ( ! $wp_recovery_mode ) {
		$wp_recovery_mode = new WP_Recovery_Mode();
	}

	return $wp_recovery_mode;
}