Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.profile_update ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'profile_update', $user_id, $old_user_data )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $old_user_data Object containing user's data prior to update.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after an existing user is updated.

Źródło

do_action( 'profile_update', $user_id, $old_user_data );