Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_profile_update_errors ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'user_profile_update_errors', array( &$errors, $update, &$user )
Parametry: (3)
  • (WP_Error) $errors WP_Error object (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (bool) $update Whether this is a user update.
    Wymagane: Tak
  • (stdClass) $user User object (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before user profile update errors are returned.

Źródło

do_action_ref_array( 'user_profile_update_errors', array( &$errors, $update, &$user ) );