Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_profile_url ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'edit_profile_url', $url, $user_id, $scheme )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_id The user ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $scheme Scheme to give the URL context. Accepts 'http', 'https', 'login', 'login_post', 'admin', 'relative' or null.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL for a user's profile editor.

Źródło

return apply_filters( 'edit_profile_url', $url, $user_id, $scheme );