Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_{$field} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "edit_{$field}", $value, $user_id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$value = apply_filters( "edit_{$field}", $value, $user_id );