Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_{$field} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "pre_{$field}", $value )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$value = apply_filters( "pre_{$field}", $value );