Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_user_{$field} ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "pre_user_{$field}", $value )
Parametry:
  • (mixed) $value Value of the prefixed user field.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the value of a user field in the 'db' context.

The dynamic portion of the hook name, $field, refers to the prefixed user field being filtered, such as 'user_login', 'user_email', 'first_name', etc.

Źródło

$value = apply_filters( "pre_user_{$field}", $value );