Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_referer_field ›

Od2.0.4
Przestarzałyn/a
wp_referer_field ( $echo = true )
Parametry:
  • (bool) $echo Optional. Whether to echo or return the referer field. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Powrót:
  • (string) Referer field HTML markup.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve or display referer hidden field for forms.

The referer link is the current Request URI from the server super global. The input name is '_wp_http_referer', in case you wanted to check manually.Źródło

function wp_referer_field( $echo = true ) {
	$referer_field = '<input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="' . esc_attr( wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ) . '" />';

	if ( $echo ) {
		echo $referer_field;
	}
	return $referer_field;
}