Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_user_{$field} ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "edit_user_{$field}", $value, $user_id )
Parametry: (2)
  • (mixed) $value Value of the prefixed user field.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a user field value in the 'edit' context.

The dynamic portion of the hook name, $field, refers to the prefixed user field being filtered, such as 'user_login', 'user_email', 'first_name', etc.

Źródło

$value = apply_filters( "edit_user_{$field}", $value, $user_id );