Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_credits_add_profile_link ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
_wp_credits_add_profile_link ( $display_name, $username, $profiles )
Dostęp:
  • private
Parametry: (3)
  • (string) $display_name The contributor's display name (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (string) $username The contributor's username.
    Wymagane: Tak
  • (string) $profiles URL to the contributor's WordPress.org profile page.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the link to a contributor's WordPress.org profile page.Źródło

function _wp_credits_add_profile_link( &$display_name, $username, $profiles ) {
	$display_name = '<a href="' . esc_url( sprintf( $profiles, $username ) ) . '">' . esc_html( $display_name ) . '</a>';
}