Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_credits_build_object_link ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
_wp_credits_build_object_link ( $data )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $data External library data (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the link to an external library used in WordPress.Źródło

function _wp_credits_build_object_link( &$data ) {
	$data = '<a href="' . esc_url( $data[1] ) . '">' . esc_html( $data[0] ) . '</a>';
}